Konkurrencestrategi

/Konkurrencestrategi

Forskelle mellem transaktionsomkostningsteori og traditionel mikroøkonomi

Ifølge Arrow [1959] (s. 47) antager traditionel økonomisk teori, at det er tilstrækkeligt med en prismekanisme som informationskilde. I en ligevægtssituation er dette også tilfældet, men i uligevægtssituationer vil man være villig til at betale en præmie for informationer, der ikke bliver afsløret af pris- og mængdeudbudet. I stedet for at betragte virksomheden som havende [...]

By | september 11th, 2010|Konkurrencestrategi, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Forskelle mellem transaktionsomkostningsteori og traditionel mikroøkonomi

Konkurrencestrategi i ehandel og kundeloyalitet – en opsummering

Ehandel er afgjort et strategisk spørgsmål, det har en effekt på virksomhedens langtidsplanlægning, på den organisatoriske struktur og på det logiske paradigme, der ligger til grund for en given branche. Ehandel kræver beslutninger, der påvirker omfanget af virksomhedsaktiviteter, beslutninger om, hvad der skal sælges, og til hvem, samt hvordan der opnås fordele over for konkurrenter. [...]

By | september 11th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, kundeloyalitet, Salg|Kommentarer lukket til Konkurrencestrategi i ehandel og kundeloyalitet – en opsummering

Behovet for fleksibilitet og leverage i kundeloyalitet og ehandel

Fremtiden og forudsigelser af denne har altid været præget af usikkerhed. Courtney, Kirkland og Viguerie [1997] har defineret 4 niveauer af usikkerhed i forbindelse med fremtiden. På det første niveau er fremtiden klar nok til, at man kan anvende et traditionelt strategi syn. Andet niveau indeholder alternative fremtider, der kan behandles ved hjælp af spilteori. [...]

By | september 10th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, Loyalitet, Marketing strategi, nethandel, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Behovet for fleksibilitet og leverage i kundeloyalitet og ehandel

Muligheder i fremtiden for nethandel og ehandel

Synet på strategi som en revolution er startet af Gary Hamel [1990, 1998] og Hamel og Prahalad [1994]. Opsummeret er deres syn, at virksomheder skal være ’rule-breaker’ snarer end ’rule-taker’ og opnå førerpositionen ved at ændre hele industrien, ikke kun den interne organisation. FinTech, crowdfunding og Sociale Medier Evans og Wurster [1997] ser også information [...]

By | september 10th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, kundeloyalitet, nethandel, Salg, Teori om e-handel, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Muligheder i fremtiden for nethandel og ehandel

Virksomheder i nethander som en samling af viden

Tanken bag kernekompetencer og konkurrencen gennem kapabiliteter passer godt ind i betragtningen om, at strategisk aktiver i større grad er blevet immaterielle. Service og viden er blevet lige så vigtigte som maskiner og bygninger. Quinn [1992] siger ligefrem ”… far from being inferior economic outputs, services are actually directly interchangeable with manufactures in a wide [...]

By | september 10th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, konvergens, kundeloyalitet, Loyalitet, nethandel, Salg, Teori om e-handel, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Virksomheder i nethander som en samling af viden

Konkurrence gennem kapabiliteter eller egenskaber

Ideen om at konkurrence gennem kapabiliteter leder til det ressourcebaserede virksomhedssyn. (Wernerfeld [1984]) Det ressourcebaserede syn kombinerer den interne analyse af aktiviteter med en ekstern analyse af industrien og de konkurrencemæssige omgivelser. I det følgende vil kapabiliteter og kompetencer blive behandlet synonymt. Når en virksomhed søger konkurrencemæssigfordele er det nødvendigt at identificere unikke styrker, såkaldte [...]

By | september 10th, 2010|ehandel, Konkurrencestrategi, kundeloyalitet, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Konkurrence gennem kapabiliteter eller egenskaber

Konkurrencestrategi fra Hamel og Prahalad

Hamel og Prahalad [1990] skriver, at markedsgrænser bliver mere flydende, forstået på den måde, at en position på et marked i bedste fald er temporært. Forfatterne kommer med ideen om, ”a portfolio of competencies versus a portfolio of business” Hamel og Prahalad [1990] s. 81 som et svar på ændringerne i markedsstrukturen. På kortsigt kommer konkurrencemæssige [...]

By | september 9th, 2010|Konkurrencestrategi, kundeloyalitet, Salg|Kommentarer lukket til Konkurrencestrategi fra Hamel og Prahalad

Strategi for ehandel i turbulente omgivelser

Ifølge Tapscott [1997] vil den udviklede verden ændre sig fra at være en industriel økonomi baseret på stål, biler og jernbaner til en ny økonomi baseret på silicium, computere og netværk. Christopher og Meyer [1997] mener, at ændringer i virksomhederne skyldes 3 store kræfter: Den usete hastighed hvormed omgivelserne ændre sig, den større udbredelse af [...]

By | september 9th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, konvergens, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, Loyalitet, nethandel, Salg, Teori om e-handel, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Strategi for ehandel i turbulente omgivelser

Strategi implementering i ehandel og kundeloyalitet

Ressource configuration behandler både identifikationen af ressource behovet, og hvordan ressourcerne skal anvendes. Ressource plans identificerer, hvordan ressource configuration’en skal operationaliseres. Process of Control er den kontrol funktion, der sikrer, at det passer til strategien. Information Capability ligger som en begrænsning, der påvirker alle de førnævnte aspekter, og bør derfor betragtes som en kerneressource. (Johnson [...]

By | september 9th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, kundeloyalitet, Loyalitet, Salg|Kommentarer lukket til Strategi implementering i ehandel og kundeloyalitet

Strategiske valg i kundeloyalietet og nethandel

Denne sektion behandler de grundlæggende træk ved strategiske valg. Udgangspunktet for analysen tages i den generiske konkurrence strategi, som en virksomhed kan følge. (Johnson – Scholes [1997]) Formålet er at beskrive det grundlag, en virksomhed har brug for, for at kunne opbygge og vedligeholde konkurrencemæssige fordele. Den måske mest udbredte og benyttede definition af generiske [...]

By | september 8th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, Kundetilfredshed, Loyalitet, nethandel, Salg, Teori om e-handel, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Strategiske valg i kundeloyalietet og nethandel