kundeloyalitet

/kundeloyalitet

Ehandel, nethandel og kundeloyalitet – en konklussion

Ehandel bliver ofte beskrevet som en mulighed for at opbygge varige konkurrencemæssige fordele, men hvordan påvirker ehandel egentligt virksomheder? Dette er udgangspunktet for denne afhandling. Afhandlingen analyserer problemet fra en teoretisk og praktisk synsvinkel. B2B nethandel bringes frem i analysen, fordi de repræsenterer ehandel taget til det yderste. De er derfor velegnet til at beskrive [...]

By | oktober 15th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, Loyalitet, Marketing strategi, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Ehandel, nethandel og kundeloyalitet – en konklussion

Ehandel og kundeloyalitet en opsummering

Afhandlingen afdækker mange forskellige syn på ehandel, og hvilken effekt det har på virksomheder. Analysen fokuserer på, hvordan ehandel påvirker værdisystemet, altså en virksomhed og dens omgivelser, for derved at vise de muligheder, der ligger i ehandel. Transaktionsomkostningerne kommer til at spille en mindre rolle i og med, at de bliver reduceret til det absolutte [...]

By | oktober 2nd, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Loyalitet, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Ehandel og kundeloyalitet en opsummering

Ehandel, kundeloyalitet og konkurrencemæssige fordele

Hvis man bruger de generiske termer fra konkurrencestrategier, så er ehandel et værktøj, der kan give virksomheder konkurrencemæssige fordele gennem omkostningseffektivitet og differentiering af serviceudbudet. I modsætning til Porters [1985] originale definition af generiske strategier, så bør disse to aspekter ikke ses som gensidigt udelukkende eller som uafhængige af hinanden. En virksomhed opnår omkostningseffektivitet ved [...]

By | oktober 1st, 2010|ehandel, konvergens, kundeloyalitet, nethandel, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Ehandel, kundeloyalitet og konkurrencemæssige fordele

Koordineringsproblemer og fintech i ehandel

Som det blev nævnt tidligere, så er adgangen til kunden og kontrollen med interaktionen med ens kunder helt nødvendige for at opnå succes med ehandel. Hvis vi tager eksemplet med bilforhandleren igen, så har forhandleren ikke længere adgang til kunden og dermed de informationer, som kunden kan give. Forhandlerledet kan risikere, at bliver reduceret til [...]

By | september 30th, 2010|e-handel, ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Koordineringsproblemer og fintech i ehandel

Ehandel i servicevirksomheder

Følgende afsnit behandler serviceudbydere, dvs. at der ikke er tale om serviceintegratorer, som Means og Schneider [2000] anvender som begreb om den virksomhed, der ejer Brandet og kundekontakten. Ehandel medfører, at nogle virksomheder ikke længere kan retfærdiggøre deres eksistens og forsvinder, mens andre ser muligheden for at tilbyde unikke services og derfor trives. Omstruktureringen af [...]

By | september 29th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Ehandel i servicevirksomheder

Værdiskabelse med ehandel og kundeloyalitet

Værdisystemer og den måde, hvorpå der bliver skabt værdi i systemet, er traditionelt blevet analyseret ved hjælp af værdikæder, der anvendes af Porter [1980, 1985] og Kotler [1997]. Afsnit 4.3.2 ”Værdikædeanalyse” beskriver denne måde at se værdiskabelse i værdikæden. I takt med, at der er kommet flere immaterielle fokusområder til i værdikæden, er anvendeligheden af [...]

By | september 28th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Værdiskabelse med ehandel og kundeloyalitet

Strukturændringer som følge af ehandel og kundeloyalitet

En virksomheds værdikæde ændre sig i forbindelse med ehandel. Som udgangspunkt opererer virksomheder ikke i et tomrum, men i et netværk af virksomheder, og det kan beskrives som et værdisystem. Hvis en virksomhed indfører ehandel så har den virksomhed nogle fordele primært som følge af øget intern effektivitet, men de største fordele opstår når partnerne [...]

By | september 27th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Strukturændringer som følge af ehandel og kundeloyalitet

Ehandels effekt på påvirkningerne af værdikæden

I de tidligere afsnit er effekten af ehandel på værdikæden beskrevet. Den måske mest åbenlyse og nemmest realiserbare effekt af ehandel, er en reduktion af transaktionsomkostningerne mellem en virksomhed, dens kunder og forretningspartnere. Nye forretningsmodeller og måder at håndtere information på gør det muligt, for både leverandører og deres kunder, at minimere informationsmængden, at øge [...]

By | september 26th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Ehandels effekt på påvirkningerne af værdikæden

Øg værdien med kundeloyalitet og ehandel

Ehandel ændrer en virksomheds værdikæde ved, at ændre den måde virksomheden samarbejder på. Lavere koordineringsomkostninger og et behov for at fokusere på aktiviteter, hvor virksomheden har konkurrencemæssige fordele, har skabt et større fokus på at outsource ikke-kerne aktiviteter. Ehandel gør det muligt at udføre nuværende operationer mere effektivt og samtidigt at redefinere den måde, hvorpå [...]

By | september 22nd, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Øg værdien med kundeloyalitet og ehandel

Værdistrukturen i ehandel og kundeloyalitet

Værdistrukturen i produkterne kan brydes op i tre enheder: Produkter (P), Service (S) og Transaktion (T), hvor transaktionen indeholder alle informationsrelaterede omkostninger herunder også køberens omkostninger. Den relative andel af hver af disse, udgør værdien af det samlede produkt. FinTech, crowdfunding og Sociale Medier Figuren viser, hvordan en typisk omkostningsstruktur kan se ud. Hele cirklen repræsenterer de totale omkostninger en køber må udholde for at købe fra en given leverandør. Dvs. at hele cirklen repræsenterer hele den opfattede værdi, som køberen er villig til at betale for. […]

By | september 21st, 2010|ehandel, kundeloyalitet, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Værdistrukturen i ehandel og kundeloyalitet