Kundetilfredshed

/Kundetilfredshed

Ehandel, nethandel og kundeloyalitet – en konklussion

Ehandel bliver ofte beskrevet som en mulighed for at opbygge varige konkurrencemæssige fordele, men hvordan påvirker ehandel egentligt virksomheder? Dette er udgangspunktet for denne afhandling. Afhandlingen analyserer problemet fra en teoretisk og praktisk synsvinkel. B2B nethandel bringes frem i analysen, fordi de repræsenterer ehandel taget til det yderste. De er derfor velegnet til at beskrive [...]

By | oktober 15th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, Loyalitet, Marketing strategi, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Ehandel, nethandel og kundeloyalitet – en konklussion

Koordineringsproblemer og fintech i ehandel

Som det blev nævnt tidligere, så er adgangen til kunden og kontrollen med interaktionen med ens kunder helt nødvendige for at opnå succes med ehandel. Hvis vi tager eksemplet med bilforhandleren igen, så har forhandleren ikke længere adgang til kunden og dermed de informationer, som kunden kan give. Forhandlerledet kan risikere, at bliver reduceret til [...]

By | september 30th, 2010|e-handel, ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Koordineringsproblemer og fintech i ehandel

Ehandel i servicevirksomheder

Følgende afsnit behandler serviceudbydere, dvs. at der ikke er tale om serviceintegratorer, som Means og Schneider [2000] anvender som begreb om den virksomhed, der ejer Brandet og kundekontakten. Ehandel medfører, at nogle virksomheder ikke længere kan retfærdiggøre deres eksistens og forsvinder, mens andre ser muligheden for at tilbyde unikke services og derfor trives. Omstruktureringen af [...]

By | september 29th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Ehandel i servicevirksomheder

Ehandels effekt på påvirkningerne af værdikæden

I de tidligere afsnit er effekten af ehandel på værdikæden beskrevet. Den måske mest åbenlyse og nemmest realiserbare effekt af ehandel, er en reduktion af transaktionsomkostningerne mellem en virksomhed, dens kunder og forretningspartnere. Nye forretningsmodeller og måder at håndtere information på gør det muligt, for både leverandører og deres kunder, at minimere informationsmængden, at øge [...]

By | september 26th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Ehandels effekt på påvirkningerne af værdikæden

Øg værdien med kundeloyalitet og ehandel

Ehandel ændrer en virksomheds værdikæde ved, at ændre den måde virksomheden samarbejder på. Lavere koordineringsomkostninger og et behov for at fokusere på aktiviteter, hvor virksomheden har konkurrencemæssige fordele, har skabt et større fokus på at outsource ikke-kerne aktiviteter. Ehandel gør det muligt at udføre nuværende operationer mere effektivt og samtidigt at redefinere den måde, hvorpå [...]

By | september 22nd, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Øg værdien med kundeloyalitet og ehandel

Stordriftsfordele i netværk for ehandel og kundeloyalitet

Normalt har virksomheder visse funktioner, hvor der kunne opnås stordriftsfordele ved at samle dem, men virksomheder går nogen gange på kompromis med disse fordele. Evans og Wurster [1997] bruger bilforhandlere som et eksempel på dette. Bilforhandlere giver oplysninger om produktet i form af udstillinger og test kørsler. De har et lager og leverer bilen. De [...]

By | september 13th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, Netværksteori, Salg|Kommentarer lukket til Stordriftsfordele i netværk for ehandel og kundeloyalitet

Behovet for fleksibilitet og leverage i kundeloyalitet og ehandel

Fremtiden og forudsigelser af denne har altid været præget af usikkerhed. Courtney, Kirkland og Viguerie [1997] har defineret 4 niveauer af usikkerhed i forbindelse med fremtiden. På det første niveau er fremtiden klar nok til, at man kan anvende et traditionelt strategi syn. Andet niveau indeholder alternative fremtider, der kan behandles ved hjælp af spilteori. [...]

By | september 10th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, Loyalitet, Marketing strategi, nethandel, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Behovet for fleksibilitet og leverage i kundeloyalitet og ehandel

Strategi for ehandel i turbulente omgivelser

Ifølge Tapscott [1997] vil den udviklede verden ændre sig fra at være en industriel økonomi baseret på stål, biler og jernbaner til en ny økonomi baseret på silicium, computere og netværk. Christopher og Meyer [1997] mener, at ændringer i virksomhederne skyldes 3 store kræfter: Den usete hastighed hvormed omgivelserne ændre sig, den større udbredelse af [...]

By | september 9th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, konvergens, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, Loyalitet, nethandel, Salg, Teori om e-handel, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Strategi for ehandel i turbulente omgivelser

Strategiske valg i kundeloyalietet og nethandel

Denne sektion behandler de grundlæggende træk ved strategiske valg. Udgangspunktet for analysen tages i den generiske konkurrence strategi, som en virksomhed kan følge. (Johnson – Scholes [1997]) Formålet er at beskrive det grundlag, en virksomhed har brug for, for at kunne opbygge og vedligeholde konkurrencemæssige fordele. Den måske mest udbredte og benyttede definition af generiske [...]

By | september 8th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, Kundetilfredshed, Loyalitet, nethandel, Salg, Teori om e-handel, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Strategiske valg i kundeloyalietet og nethandel

Værdikædeanalyse kundeloyalitet og ehandel

Værdikæden er en systematisk tilgang til at analysere alle de aktiviteter en virksomhed har, og hvordan de interagerer. Værdikæden deler en virksomhed op i strategiske relevante aktiviteter for at forstå omkostningsstrukturen og for at lokalisere eksisterende og potentielle områder, hvor der kan differentieres i forhold til konkurrenter. (Porter [1985]) FinTech, crowdfunding og Sociale Medier Værdikædebegrebet [...]

By | september 6th, 2010|e-handel, ehandel, Kundetilfredshed, Loyalitet, nethandel, Salg, Teori om e-handel, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Værdikædeanalyse kundeloyalitet og ehandel