Loyalitet

/Loyalitet

Ehandel, nethandel og kundeloyalitet – en konklussion

Ehandel bliver ofte beskrevet som en mulighed for at opbygge varige konkurrencemæssige fordele, men hvordan påvirker ehandel egentligt virksomheder? Dette er udgangspunktet for denne afhandling. Afhandlingen analyserer problemet fra en teoretisk og praktisk synsvinkel. B2B nethandel bringes frem i analysen, fordi de repræsenterer ehandel taget til det yderste. De er derfor velegnet til at beskrive [...]

By | oktober 15th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, Loyalitet, Marketing strategi, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Ehandel, nethandel og kundeloyalitet – en konklussion

Ehandel og kundeloyalitet en opsummering

Afhandlingen afdækker mange forskellige syn på ehandel, og hvilken effekt det har på virksomheder. Analysen fokuserer på, hvordan ehandel påvirker værdisystemet, altså en virksomhed og dens omgivelser, for derved at vise de muligheder, der ligger i ehandel. Transaktionsomkostningerne kommer til at spille en mindre rolle i og med, at de bliver reduceret til det absolutte [...]

By | oktober 2nd, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Loyalitet, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Ehandel og kundeloyalitet en opsummering

Kundeloyalitets- og ehandels påvirkning af værdikæden

Figur 36 beskriver en normal værdikæde som Porter opstillede den. Kæden består af primære og sekundære aktiviteter, og ehandel har en effekt på alle disse. Figuren viser nogle af de faktorer, som ehandel har indført i værdikæden. Disse aktiviteter har ikke nogen direkte henvisning til nethandel, men de har til formål at vise, at ehandel påvirker alle trin og niveauer i værdikæden. FinTech, crowdfunding og Sociale Medier Ehandel muliggør leverandørstyrede lagre, levering ved minimum lagre og andre værdiskabende serviceydelser fra leverandøren, hvilket reducerer antallet af aktiviteter i den indgående logistik. Bedre koordinering med leverandører gør det muligt at have små lagre. […]

By | september 23rd, 2010|ehandel, Loyalitet, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Kundeloyalitets- og ehandels påvirkning af værdikæden

Livstidsværdi for ehandle og kundeloyalitet

Formålet med CRM er loyalitetsudvikling. Det centrale er, at loyalitet handler om at optimere kundernes værdi for virksomheden, over tid, udtrykt i nutidskroner. Det kan være vanskeligt at udregne kundernes livstidsværdi, men følgende formel kan anvendes. (Eksisterende oms. + potentiel oms.) * DG * est. Relationslængde = Livstidsværdi Tilbagediskonterings rentefod Formlen indeholder følgende faktorer: Eksisterende [...]

By | september 17th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Loyalitet, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Livstidsværdi for ehandle og kundeloyalitet

Customer relationship i ehandel og kundeloyalitet

Stig Jørgensen og Partnere, se sjp.dk, der er et konsulentfirma med speciale i loyalitet og CRM, definerer CRM som en ledelsesfilosofi, der skal gennemsyre hele organisationen, og som skal være styrende for virksomhedens fastlæggelse af strategier, delstrategier, processer, kompetenceudvikling, belønningssystemer m.v.. Målet er at skabe markant forbedrede økonomiske resultater via optimal kapitalisering af virksomhedens kundekapital. [...]

By | september 16th, 2010|ehandel, Loyalitet, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Customer relationship i ehandel og kundeloyalitet

Ehandel og store kapitalkrav påvirker kundeloyaliteten

De store kapitalkrav, der er forbundet med at udvikle og starte nethandel, spiller en vigtig strategisk rolle, idet de skaber adgangsbarriere (Spence [1979]), og giver de første operatører af et e-marked en fordel. (Fundeberg og Tirole [1983 & 1985]) De første virksomheder kan ved at investere stort i starten og ved efterfølgende fortsat at investere [...]

By | september 14th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Loyalitet, nethandel, Salg|Kommentarer lukket til Ehandel og store kapitalkrav påvirker kundeloyaliteten

Transaktionsomkostningsteori i ehandel og kundeloyalitet

Dette afsnit behandler transaktionsomkostninger. Denne teori behandler problemstillingen fra en makroøkonomisk synsvinkel, og er medtaget for at se på ehandel i et større perspektiv. På kort sigt er den mest radikale effekt af informationsteknologi en nedbringelse af transaktionsomkostningerne. Det er derfor vigtigt at vide, hvad transaktionsomkostninger er, og hvordan de påvirker virksomheder, der driver ehandel. [...]

By | september 11th, 2010|e-handel, ehandel, kundeloyalitet, Loyalitet, Salg|Kommentarer lukket til Transaktionsomkostningsteori i ehandel og kundeloyalitet

Behovet for fleksibilitet og leverage i kundeloyalitet og ehandel

Fremtiden og forudsigelser af denne har altid været præget af usikkerhed. Courtney, Kirkland og Viguerie [1997] har defineret 4 niveauer af usikkerhed i forbindelse med fremtiden. På det første niveau er fremtiden klar nok til, at man kan anvende et traditionelt strategi syn. Andet niveau indeholder alternative fremtider, der kan behandles ved hjælp af spilteori. [...]

By | september 10th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, Loyalitet, Marketing strategi, nethandel, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Behovet for fleksibilitet og leverage i kundeloyalitet og ehandel

Virksomheder i nethander som en samling af viden

Tanken bag kernekompetencer og konkurrencen gennem kapabiliteter passer godt ind i betragtningen om, at strategisk aktiver i større grad er blevet immaterielle. Service og viden er blevet lige så vigtigte som maskiner og bygninger. Quinn [1992] siger ligefrem ”… far from being inferior economic outputs, services are actually directly interchangeable with manufactures in a wide [...]

By | september 10th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, konvergens, kundeloyalitet, Loyalitet, nethandel, Salg, Teori om e-handel, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Virksomheder i nethander som en samling af viden

Strategi for ehandel i turbulente omgivelser

Ifølge Tapscott [1997] vil den udviklede verden ændre sig fra at være en industriel økonomi baseret på stål, biler og jernbaner til en ny økonomi baseret på silicium, computere og netværk. Christopher og Meyer [1997] mener, at ændringer i virksomhederne skyldes 3 store kræfter: Den usete hastighed hvormed omgivelserne ændre sig, den større udbredelse af [...]

By | september 9th, 2010|e-handel, ehandel, Konkurrencestrategi, konvergens, kundeloyalitet, Kundetilfredshed, Loyalitet, nethandel, Salg, Teori om e-handel, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Strategi for ehandel i turbulente omgivelser