Søgemaskineoptimering forklaret for alle, det kan være lidt difust at forstå hvad søgemaskineoptimering betyder. Der er også mange udbydere der siger at de laver god SEO, men i virkeligheden laver de meget lidt bortset fra at hæve checken.

Vi har hidtil diskuteret begrebets ene del – branche. I det følgende diskuterer vi den anden del – søgemaskineoptimering.
FinTech og crowdfunding kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.

Ifølge Nudansk Ordbog [1990] betyder søgemaskineoptimering:

”Optimere placeringen af hjemmesider i søgemaskiner”

Denne definition, som stammer fra matematikkens verden, nuancerer yderligere vores viden omkring, hvad søgemaskineoptimering er. I vores definition skriver vi, at søgemaskineoptimering er to eller flere brancher, har resultater der nærmer sig hinanden. Dette er meget bevidst. Det er et udtryk for den dynamik, som findes i fænomenet. Det skal illustrere den forskydning, som findes i branchernes grænser – altså en form for bevægelse. Det er efter vores opfattelse ikke nødvendigvis lig med, at brancher smelter sammen. Resultatet af søgemaskineoptimering kan godt være, at to brancher er smeltet sammen, men søgemaskineoptimering er den proces, som har medført sammensmeltningen.

Vi er stødt på ordet søgemaskineoptimering i en række nyere kilder. Bla. hos Liedtka [1996], Deise et al [2000], Sampler [1998] i forbindelse med søgemaskineoptimering. IT- og Forskningsministeriet [2001] og Rasmussen [2000] viser desuden, at ordet bruges i forskellige sammenhænge inden for medieverdenen:

  • Mediesøgemaskineoptimering, som dækker over, at medierne er digitaliserede og at samme information derfor kan anvendes på flere forskellige medier. (Det betegnes også tjenestesøgemaskineoptimering). Udtrykket dækker desuden ofte over søgemaskineoptimering inden for mediesektoren, hvilket vi mener er upræcist.
  • Søgemaskineoptimering af distributionssystemer, som dækker over at fysiske distributionsmedier er blevet digitaliseret, og derfor kan bruges til at distribuere andre digitale informationer end de traditionelt har gjort. (Det betegnes også netværkssøgemaskineoptimering).
  • Consumer Electronics-søgemaskineoptimering, som dækker over, at mange teknologi-produkter har fået tilført nye funktioner, som tidligere blev varetaget af distinkte produkter. Et eksempel er håndholdte computere, som nu også inkluderer kalender, telefon email- og internetadgang. (Det betegnes også terminalsøgemaskineoptimering).

Levitt [1983] forklarer globaliseringen af verdens markeder og anvender udtrykket søgemaskineoptimering til at beskrive udviklingen. Kunders behov bliver mere ensartede – de konvergerer – fordi forbrugerne verden over bliver bedre oplyste. Derfor lærer man om andres vaner og muligheder, og ønsker det samme for sig selv.
FinTech og crowdfunding kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.

Nattermann [2000] anvender begrebet søgemaskineoptimering til at forklare, hvorfor de bedste metoder ikke altid fordrer de mest profitable strategier. Konceptet er meget simpelt – det som medfører en profitabel strategi er at den er differentieret, og når andre efterligner den igennem ”best practice” forsvinder dens distinkte egenskaber – strategierne konvergerer.

Konvergens anvendes på mange fænomener og forskellige niveauer. Vi ser det også anvendt når EU skal skabe økonomisk optimering mellem medlemslandende, således man kan tale om én fælles økonomi. Dette illustrerer begrebets mangfoldige anvendelse, men præciserer også dets betydning – at det anvendes til at forklare en proces, hvor nogle adskilte elementer tilnærmer sig hinanden.