Teori om ehandel

/Teori om ehandel

Ehandel, kundeloyalitet og konkurrencemæssige fordele

Hvis man bruger de generiske termer fra konkurrencestrategier, så er ehandel et værktøj, der kan give virksomheder konkurrencemæssige fordele gennem omkostningseffektivitet og differentiering af serviceudbudet. I modsætning til Porters [1985] originale definition af generiske strategier, så bør disse to aspekter ikke ses som gensidigt udelukkende eller som uafhængige af hinanden. En virksomhed opnår omkostningseffektivitet ved [...]

By | oktober 1st, 2010|ehandel, konvergens, kundeloyalitet, nethandel, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Ehandel, kundeloyalitet og konkurrencemæssige fordele

Hvad er loyalitet og hvad er kundeloyalitet?

Normalt er loyalitetsforhold karakteriseret ved et jævnbyrdigt og gensidigt samarbejde. Ved at styrke relationen til kunden er det muligt at øge loyaliteten og derigennem skabe mere værdi for både kunden og for virksomheden. Richard L. Oliver [1997] definerer loyalitet som: “a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product or service consistently in [...]

By | september 16th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, nethandel, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Hvad er loyalitet og hvad er kundeloyalitet?

Ehandel, nethandel, kundeloyalitet og markedsmagt

Det er vigtigt at se på ejerstrukturen i et givet e-marked for at forstå, hvilke kræfter, der ligger bag ved. Det blev vist i tidligere afsnit, at det er købere, der umiddelbart har mest glæde af at benytte et e-marked på grund af mindre søgeomkostninger, og den deraf følgende reduktion i sælgers profit og markedsmagt. [...]

By | september 14th, 2010|ehandel, nethandel, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Ehandel, nethandel, kundeloyalitet og markedsmagt

Nethandel og ehandel som strategi

Barrett og Konsynski [1982] bruger termen ”interorganizational information systems” til at beskrive systemer der, på tværs af organisationer, bruges til at binde en eller flere virksomheder sammen med deres leverandører og/eller købere. FinTech, crowdfunding og Sociale Medier Et e-marked er et interorganisatorisk informationssystem, der tillader de medvirkende virksomheder at udveksle information omkring pris, produktspecifikationer og [...]

By | september 14th, 2010|ehandel, nethandel, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Nethandel og ehandel som strategi

Kritikpunkter og opsummering af transaktionsomkostningsteorien

Transaktionsomkostningsteori fokuserer på hver enkelt transaktion som analyseenhed, mens den dynamiske udvikling, der er i relationer overses.(Heide og John [1988]) Transaktionsomkostningsteori er blevet kraftigt kritiseret af en række forfattere, Johanson og Mattsson [1987], Nooteboom [1992], Pitelis [1993] og Dietrich [1993]. Nooteboom [1995] argumenterer for at der er en mangel på dynamik og det faktum at [...]

By | september 12th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, nethandel, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Kritikpunkter og opsummering af transaktionsomkostningsteorien

Relationer og transaktionsomkostningsteori i nethandel og ehandel

Transaktionsomkostningsteori er en af kerneteorierne, der beskriver relationer mellem organisationer. (Commons [1934]) Ifølge Davies og Powell [1992] er transaktionsomkostninger defineret som omkostninger forbundet med planlægning, implementering og monitorering. Transaktionsomkostningsteorien argumenterer for at virksomheder prøver at minimere omkostningerne forbundet med hver enkelt transaktion og maksimere gevinsten ved transaktionen – når begge parter gør dette, vil der [...]

By | september 12th, 2010|e-handel, ehandel, kundeloyalitet, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Relationer og transaktionsomkostningsteori i nethandel og ehandel

Transaktionsomkostninger – en definition for ehandel og kundeloyalitet

Kenneth Arrow[1969] (s. 48) definerer transaktionsomkostninger som værende ”the cost of running the economic system”. Hans definition af omkostninger må ikke forveksles med neoklassiske produktionsomkostninger. Williamson [1985] skelner mellem to typer af transaktionsomkostninger, ex ante og ex post. Ex ante omkostninger er de omkostninger, der påløber ved en aftales begyndelse, ved forhandlinger og slutteligt ved [...]

By | september 12th, 2010|e-handel, ehandel, nethandel, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Transaktionsomkostninger – en definition for ehandel og kundeloyalitet

Principperne bag transaktionsomkostningsteori og ehandel

Konceptet bag transaktionsomkostningsøkonomi er siden Coase blevet brugt til at forklare grænserne for en virksomhed, dvs. de mængde af aktiviteter, som virksomheden beskæftiger sig med. Kilderne til transaktionsomkostninger kan generaliseres til ”a cost of using the price mechanism” (Coase [1937], 390). I en verden uden transaktionsomkostninger vil markeds mekanismen normalt, ifølge Coase, være at foretrække, [...]

By | september 11th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Principperne bag transaktionsomkostningsteori og ehandel

Forskelle mellem transaktionsomkostningsteori og traditionel mikroøkonomi

Ifølge Arrow [1959] (s. 47) antager traditionel økonomisk teori, at det er tilstrækkeligt med en prismekanisme som informationskilde. I en ligevægtssituation er dette også tilfældet, men i uligevægtssituationer vil man være villig til at betale en præmie for informationer, der ikke bliver afsløret af pris- og mængdeudbudet. I stedet for at betragte virksomheden som havende [...]

By | september 11th, 2010|Konkurrencestrategi, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Forskelle mellem transaktionsomkostningsteori og traditionel mikroøkonomi

Ehandel, kundeloyalitet og the Theory of the firm

Økonomer søger efter en anden og dybere forståelse for de mekanismer, der virker i virksomheder end den traditionelle black-box produktionssynsvinkel. Dette har ført til en opfattelse af virksomheden som en organisation bygget af kontrakter. Argumentet for dette er, at det ved hjælp af kontrakter er muligt at minimere de transaktionsomkostninger, der er forbundet med interaktionen [...]

By | september 11th, 2010|ehandel, kundeloyalitet, Salg, Teori om ehandel|Kommentarer lukket til Ehandel, kundeloyalitet og the Theory of the firm