Få jeg løn af Kickstarter?

 

Jeg har søgt rundt omkring, og det virker til at der er meget delte meninger om dette punkt. På den ene side ved alle godt at du ikke kan arbejde gratis, og på den anden side er der en holdning om at netop din tid er en del af din investering i at starte et firma op.

Mange iværksættere vil sige at i starten af deres karriere fik de ingen løn. Først når firmaet har opnået en succes og et overskud kom der penge til udbetaling. Det er alt sammen meget godt, men hvis du ikke har en måde at få mad på, så forudsiger jeg, at din opstarts karriere bliver ret kort.

Det kommer lidt an på hvordan dit projekt er skruet sammen. Nogle projekter, især hvis der er produkter involveret, vil have en ret stor andel af startomkostninger, og en hurtigt faldende styk pris efter den første producerede enhed. Dette projekt vil få massiv glæde af et højt antal støtter, da der er mange styk til at dække de høje start omkostninger. På den anden side vil et teaterstykke være begrænset af mængden af sidde pladser til tilskuere.

De bedste eksempler ser ud til at være dem hvor personerne har være meget åbne og gennemsigtige omkring deres budget og hvor pengene blev brugt. I de tilfælde ser det ud til, baseret på kommentarerne i kickstarter, at støtterne har accepteret at der er røget nogle penge til personligt forbrug og løn.

Der kan også være en god historie i at planlægge med at få løn undervejs, da firmaet på en eller anden måde ser mere seriøst ud. Du kan roligt regne med at alle dine støtter vil have at du bliver en succes, men samtidigt, så vil de også gerne have at deres penge går til at få ideen i luften, og ikke til smarte kontorer, og unødvendige ting.

Du kan gøre det som du vil, men der vel 3 hovedmetoder du kan vælge imellem

  1. Ingen løn – du lever af forældre eller families indtægt
  2. Du sætter et lille beløb ind i budgettet helt åbent
  3. Du gør enten omkostningerne større i budgettet, eller du spare undervejs i projektet, så der er lidt penge til rest efter alle har fået deres belønninger.

I mange tilfælde vil Kickstarten dække omkostninger der kan bruges mange gange, også efter de første støtter har fået deres belønning, og derfor kan du forhåbentlig sælge mere til ”almindelige” mennesker og på den måde tjene nok til at få en løn.