Værdiansættelse af virksomhed

Du har klaret dig igennem finanskrisen, men hvordan ser værdiansættelsen af din virksomhed ud efter strabasserne? Det kan tage tid at klargøre en virksomhed med en attraktiv værdisætning til et salg, men det kan lade sig gøre. Vi fokuserer primært på virksomheder der opererer i den professionelle service sektor. Det kan være arkitekter, rådgivere, konsulenter, ingeniører, reklame eller freelanceres. Branchen er mindre vigtig da de alle tilhører det man kan kalde menneskedrevet, og hvor salget af timer er den primære indtægtskilde.

 

I det følgende vil vi kalde denne typer af forretning for konsulentfirmaer, dels af praktisk årsager og dels da de alle yder rådgivning i en eller anden form. Formålet med det vi fortæller i det næste er at give dig et indblik i og en forståelse for at der findes en måde hvor på du kan opbygge et konsulentfirma med en solid indtjening og en vedvarende profit vækst. Dit mål kan være at skabe et aktiv for dig selv, eller at gøre firmaet klart til et salg eller generationsskifte. Hvad end årsagen måtte være, så kan du bruge guiden og de enkelte elementer til at optimere din konsulentforretning.

Værdisætning - Jeg vil sælge min virksomhed

De fleste jeg har talt med er ret overbevist om at værdien af konsulent virksomheder næsten udelukkende er afhængigt af omsætningen, og der ikke er meget brug for en beregning af aktivers værdi. Det er med andre ord dig der træder på speederen indtil du har opnået den omsætning du ønsker det år.
I det følgende vil jeg prøve at flytte lidt på den opfattelse, og vise dig hvordan du kan optimere og maksimere værdien af dit firma, så du bliver interessant for andre end din bankrådgiver. Jeg arbejder hele tiden med det underliggende motiv, at du kan have et ønske om at sælge dit konsulent firma hvis prisen er rigtig. Jeg kan hjælpe dig tættere på den rigtige pris. Bare læs videre hvis du gerne vil have en sund indtægt, øge dit cash flow og samtidigt opbygge dine aktiver, så der er noget at sælge af i fremtiden.
Du tænker måske at der ikke er nogen der er interesserede i dit lille konsulentfirma, men der foregår en hel del sammenlægninger, opkøb, fussioner, strategiske samarbejder og hvad de ellers bliver kaldt. Der er en række forskellige håndtag du kan trække i for at gøre din virksomhed mere interessant, og jeg giver dig en del af dem i det følgende. Du behøver ikke at anvende alle med det samme, men kombinationen af disse effekter er langt størrere end de enkelte dele, altså et tilfælde af hvor 1+1 giver 11.

 

Hvad er mit firma værd?

Det er sikket det første spørgsmål du gerne vil have besvaret, så vi kan lige så godt kaste os ud i det. Der er mange faktorer der påvirker firmaets værdisætning, men helt simpelt, så er dit firma 12 måneders omsætning eller overskud gange en multibel værd. Så tænker du hvad skal jeg gange med? Typisk har multiblen på EBIT niveau været omkring 10, og multiblen på overskudet har været på ca 1,1. Det er den simple måde at se på værdisætningen, og i virkeligheden vil værdisætningen altid lande inden for et interval hvor man kan forhandle. At der ser ud at være en multibel på 10 betyder ikke at du kan regne med det tal. For nogle konsulentfirmaer vil det være 2 eller 3 mens det for andre er 40-50, gennemsnit har en dejlig effekt og gemmer nemt outliers. Der er naturligvis store handler, men der er også en lang række handler mellem små og mellemstore konsulentfirmaer.

 

Hvem vil købe mit firma?

Der er typisk to typer af købere der kunne være interesseret i dit firma. Andre konsulentfirmaer eller investorere der ser på din virksomhed som en mulighed for at opnå de vækst eller indtjeningsmål de har sat op for sig selv. De fleste investorer i denne type kommer fra private equity, kapitalfonde eller andre kapitalforvaltere, i det følgende vil vi bruge betegnelsen finansielle investorer om denne type.

 

Finansielle investorer kan være interesseret i dig af forskellige årsager:

  • Du kan være en konkurrent til en anden af deres investeringer, og du vil hjælpe med stordriftsfordele.
  • Du har kompetencer indenfor et område der ligger tæt op ad deres egne, og de vil gerne udvide.
  • Du er fysisk placeret i en region hvor de er svage eller hvor de ønsker en dominerende position.
  • Du har særlig viden om et område eller en branche som de gerne vil ind i.
  • Du har nogle kundekontakter de kan bruge til mersalg af relaterede ydelser eller produkter.

Finansielle investorer kigger meget snævert på om de kan forrente deres penge bedre ved at investere i dig end i alle de andre investeringer de kunne foretage. For finansielle investorer er deres alternative investering ofte afgørende for om de ønsker at gå videre med købet.
Finansielle investorere kigger ofte på mellemstørrelsen i konsulenthuse. Det vil sige 8-10 mand eller mere, og med positive nøgletal. Nøgletallene kommer vi tilbage til i en senere artikkel. Konsulenthuse har typisk et godt cash flow og en god profitmargin.
Når man sammenligner konsulentbranchen med andre brancher, så slår det en at der er meget mindre kapitalbinding i en typisk konsulent virksomhed. Når kapitalkravet er så meget mindre, så betyder det også at der er mere kapital tilrådighed til vækst og andre aktiviteter.
For finansielle investorer betyder det at de kan finansiere et køb med billig gæld, og det store frie cash flow sikre ganske fornuftige afkast til investoreren. Disse såkaldte ”Leveragede deals” har været meget populære, men de seneste års krise stemning har betyder at flertallet af handler har været mellem konkurrerende virksomheder.

Hvor ligger værdien i konsulentvirksomheder, når menneskene kan gå lige ud ad døren?

Der bliver altså købt og solgt en del konsulentvirksomheder. Hvis du har en veldrevet konsulentforretning, så kan du måske sælge den meget hurtigt, men du kan også begynde at forberede en overdragelse om 3-5 år. Den lidt længere tidshorisont gør det muligt for dig at optimere på en lang række nøgletal der gør det både nemmere at sælge og mere værdifuldt for både køber og sælger. Det handler ikke kun om at få den bedst mulige pris, men også at overdrage det amerikanere ofte omtaler som ”a well oiled machine” .
Hvis du begynder med din vækstplan allerede nu, så kan du påvirke prissætningen af virksomheden i langt højere grad end hvis du bare lader stå til.

Hvordan opbygger du blivende værdier i konsulentvirksomheden, og hvordan masimere du værdisætningen?

Hvis man ser på en typsik konsulentvirksomhed, så består den af nogle mennesker og et par computere. Typisk er den placeret i lejede lokaler for at være klar til hurtige at komme videre hvis det går godt eller skidt. Personerne der er ansat har ikke nogen specielt lang binding, dvs de kan forlade konsulentvirksomheden meget hurtigt, og tage meget af deres viden med sig.
I simple termer, så er virksomheden det værd den kan generere i løbet af 12 måneder gange en multibel. Det kræver blot at du kan overbevise en køber om at dit cash flow fortsætter hele næste år, og multiblen siger noget om hvor lang tid ud over det første år du kan sandsynliggøre at du har opbygget en profitabel virksomhed.
Hvis du kan lave denne historie overbevisende, så har din virksomhed værdi, hvis ikke, så kan du sikkert godt sælge den, men værdien bliver ikke ret høj.

Jeg vil sælge min virksomhed

Nøglen til en høj værdisætning er derfor at du kan vise at du kan forudsige fremtidige salg og indtjening i form af profit, samtidigt med at du viser at risikoen for at du ikke når målet er ganske lavt. Det vigtigste for din værdisætning er derfor at du kan vise en salg og marketing proces der giver konsistente resultater i form af en pipeline med opgaver i forskellige stadier, og en sikker statistik for hvor meget aktivitet der giver en given omsætning. Konsulentfirmaer er kendt for at de glemmer at sælge når det går godt, og derfor ender med pludselig at have en tom pipeline når det store projekt slutter. En sund pipeline er derfor en af nøglerne til en sund værdisætning af firmaet.
Salg og marketing er afgørende, men alene gør de ikke en stor forskel. Der er flere håndtag der skal hives i før din virksomhed opnår den rigtige værdisætning. Du skal bruge en kombination af alle disse faktorere for at få din virksomhed til at fremstå balanceret, og som en virksomhed der kan overtages med minimal risiko, og med stor gevinst.

[divider_line]

[framed_box height=”60″ rounded=”true”]

Klar til at øge din værdi? Start i dag.

Læs mere »

[/framed_box]