Hvad laver en management konsulent?

Mange mennesker ønsker at arbejde som konsulent, men få ved egentlig, hvad konsulenter laver, eller hvilke typer projekter de arbejder på. Jeg har fået mange spørgsmål omkring dette emne, så i dette indlæg vil jeg forsøge at lave en liste over forskellige projekter, som managementkonsulenter kan hjælpe med.

En management konsulent er en specialist eller meget dygtig generalist, der leverer rådgivning og ekspertise inden for ledelsesmæssige og organisatoriske områder. Vores primære opgave er at hjælpe virksomheder med at forbedre deres resultater, effektivitet og konkurrenceevne.

Her er nogle typiske opgaver, en management konsulent kan udføre:

1. Strategisk planlægning: Managementkonsulenter kan hjælpe virksomheder med at udvikle og implementere strategier for vækst, diversificering eller effektivisering. Vi analyserer virksomhedens nuværende position, vurderer markedsmuligheder og konkurrencemæssige udfordringer og udarbejder handlingsplaner for at nå virksomhedens mål.

2. Organisationsændringer: Når en virksomhed ønsker at ændre sin organisationsstruktur, kan en managementkonsulent hjælpe med at evaluere eksisterende arbejdsprocesser, identificere ineffektive processer og foreslå forbedringer. Vi kan også give vejledning om ændringsledelse og hjælpe med at implementere de nødvendige ændringer i virksomheden.

3. Effektivitetsforbedringer: Management konsulenter analyserer ofte virksomhedens driftsprocesser for at identificere områder med spild og ineffektivitet. Vi kan foreslå metoder til at forbedre produktiviteten, optimere forsyningskæden, reducere omkostninger og forbedre kvaliteten af produkter eller tjenesteydelser.

4. Ledelsesrådgivning: En management konsulent kan arbejde direkte med topledelsen og give råd om ledelsesmæssige spørgsmål som f.eks. strategisk beslutningstagning, organisationsudvikling, talentstyring og ledelsesudvikling. Vi kan også hjælpe med at identificere og håndtere udfordringer relateret til virksomhedskultur eller ledelsesstil.

5. Implementering af teknologiske løsninger: I dagens digitaliserede verden kan management konsulenter hjælpe virksomheder med at implementere og udnytte teknologiske løsninger til at forbedre deres forretningsprocesser. Vi kan identificere relevante teknologier, evaluere leverandører, koordinere implementeringen og sikre en smidig overgang til de nye systemer.

Det er værd at bemærke, at specifikke opgaver og ansvarsområder for en managementkonsulent kan variere afhængigt af virksomhedens behov og den enkelte konsulents ekspertise. Generelt set handler det om at levere skræddersyet rådgivning og løsninger, der hjælper virksomheder med at opnå deres mål og forbedre deres forretningspraksis.

Jeg har lavet denne liste over typer af konsulentprojekter, så du nemmere kan få en ide om hvad de forskellige opgaver indeholder. Den er blevet større end jeg regnede med da jeg startede, men scope-creep er ikke et nyt fænomen…

A. Vækst/omsætningsprojekter – Sådanne projekter sigter mod at øge virksomhedens omsætning.

Skaleringsstrategi: Formålet er at hjælpe med at øge salget enten i de nuværende markeder eller ved at udvide til nye markeder.

Udvikling af nye produkter: Formålet er at hjælpe virksomheden med at skabe et nyt produkt gennem kunderejseundersøgelser, kundeanalyse osv.

Lancering af nye produkter / GTM: Formålet er at skabe en lanceringstrategi (eller go-to-market-strategi) for produktet.

Prissætning: Formålet er at fastsætte en produktpris for at opnå maksimalt overskud eller indtægter.

Markedsindtræden: Formålet er at træde effektivt ind på et nyt marked (kan være sektor/industri/geografi).

Investeringsstrategi: Formålet er at hjælpe virksomheder med at optimere deres investeringer for at opnå maksimalt afkast.

B. Optimering – Sådanne projekter sigter mod at optimere virksomhedens drift.

Omkostningsreduktion: Formålet er at øge nettoindtjeningen, og omkostningsreduktionen kan omfatte alt fra reduktion af arbejdsstyrken til reduktion af råvareomkostninger eller mellemleds omkostninger osv.

Procesoptimering: Formålet er at øge gennemstrømningen (enten ved at skabe produkter hurtigere eller levere service hurtigere). Dette indebærer at analysere og forbedre eksisterende arbejdsprocesser for at øge produktiviteten, reducere omkostningerne og forbedre kvaliteten. Det kan omfatte lean management, six sigma og andre metoder til procesforbedring.

Værdikædeoptimering: Formålet er at forbedre eksterne dele af værdikæden (f.eks. leverandørudgifter, transport, handlende osv.).

Organisationsomstrukturering: Formålet er at ændre organisationen (f.eks. oprette nye roller/afdelinger eller fjerne nogle) for at optimere dens effektivitet. Konsulenter kan blive engageret i at evaluere en virksomheds nuværende organisationsstruktur, identificere ineffektive processer og anbefale ændringer for at optimere arbejdsprocesser og forbedre samarbejdet mellem afdelinger.

C. Andre – Jeg tror, at jeg kan oprette bedre kategorier, men for at holde det kort:

Due diligence: Formålet er at forstå hvilke virksomheder der skal opkøbes, eller om de finansielle rapporter for de virksomheder, som din klient skal modtage, er korrekte.

Konkurrencelandskabet: Formålet er at lave bred forskning for at forstå virksomhedens økosystem bedre og få bedre kendskab til konkurrenterne. Konsulenter kan udføre markedsundersøgelser og analyser for at vurdere markedspotentialet for et produkt eller en tjeneste. De kan også hjælpe med at udvikle forretningsmodeller og identificere nye forretningsmuligheder.

Transformation (Digital): Disse typer projekter er blevet meget almindelige, hvor ideen er at skifte til en øget brug af digitalisering, automatisering eller brug af AI. Konsulenter kan hjælpe med at identificere og implementere teknologiske løsninger, såsom ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), CRM-systemer (Customer Relationship Management) eller automatiseringsteknologier, der optimerer forretningsprocesser og forbedrer effektiviteten.

Genopretning / Turn around: Formålet er at engagere sig i en døende virksomhed og gøre den rentabel (nogle gange ved rent faktisk at blive involveret som CXO’er).

Mergers and acquisitions (fusioner og opkøb): Ved fusioner og opkøb kan konsulenter bidrage med due diligence-analyse, vurdering af strategiske fordele og risici, integration af virksomheder og støtte ved post-fusion implementering. Formålet er at integrere to virksomheder succesfuldt (kultur, processer, divisioner osv.).

PMO: Formålet med disse projekter er at drive projektstyring under implementeringen af en strategi.

Jeg er sikker på, at ovenstående mangler nogle kategorier, men forhåbentlig hjælper det!

Hvis der er nogle der mangler på oversigten, så tag fat i mig via beskedfunktionen, så tilføjer dem løbende.