Pludselig er drømmehuset der!

Drømmehuset dukker op i søgningen, og du kan allerede nu se de mange smukke minder lige netop dette hus kan danne rammen for. Du tror at huset kan dække dine behov for et drømmehjem. Men hvad med husets behov?

Det første besøg i huset er typisk for at få en fornemmelse for huset, lyset, duftene, larmen og i overraskende mange tilfælde sælgers indretningsstil. Det sidste er overraskende da det er meget sjældent at huse i Danmark bliver solgt med inventar, og når det sker, så er det en ret speciel sag.

Hvis du kan mærke at det er det rigtige hus, så går næste fase i gang. Det er den faktuelle fase. Har du råd til huset? Kan du bare ikke leve med køkkenet, og vil have det skiftet? Er det egentligt et godt hus?

Det er virkeligt svært, at se på et hus om det er sundt og godt, og derfor har man lavet en masse regler og skemaer der skal udfyldes. Tilstandsrapporten og eltjecket er basis dokumenter der skal laves, og med udgangspunkt i dem vælger de fleste at få deres egen bygningsrådgiver til at hjælpe med at gennemgå huset og med at oversætte tilstandsrapporten til noget man kan forholde sig til.

Bygningsrådgiveren er god til at gennemgå huset, og komme med en faktuel vurdering af husets stand. Derefter kan hun udarbejde en plan for udbedring af fejl og løbende vedligeholdelse. Det kan også være at det virkeligt irriterende køkken kan skiftes ud. Det er bedst at finde en lokal bygningsagkyndig, og så få et helt upartisk oplæg, og ikke blot stole på det som sælger har betalt for.

Det er ikke gratis at få gennemgået et hus og få lavet en plan. Det tager nok et helt dagsarbejde, og du skal regne med ca 5.000 kr. til en gennemgang af et hus. Hvis du forelsker dig i 100 huse, så kan det godt blive dyrt, så vent med dette til du er sikker på at det er det rigtige hus. Hvis i finde store problemer eller dyre vedligeholdelsesposter, så er omkostningen givet godt ud, og du kan enten finde et andet hus eller bruge det til prisforhandling.

Hvis hun laver en skriftlig rapport, og du så vælger ikke at købe huset, så har du pligt til at overdrage analysen til sælger som så igen har pligt til at udlevere den købere for fuld åbenhed.

Vil jeg anbefale at du bruger en byggesagkyndig? – JA.

Salgsopstillingen.

Hvis du kan få den fravristet ejendomsmægleren uden at give både email og telefonnummer, så er du god. Ejendomsmæglere tror åbenbart ikke, at man kan finde ud af ringe, hvis man er interesseret i det hus man lige har hentet en salgsopstilling på.

Nå, salgsopstillingen er et standarddokument som Dansk Ejendomsmæglerforening har udarbejdet. Det er et simpelt dokument der gør det nogenlunde let at sammenligne fakta mellem forskellige huse. Kontantprisen og anslåede brutto/netto udgifter er noget af det der er nemmest at fokusere på. De er beregnet ud fra et lånebehov på 95%, da de sidste 5% skal komme fra opsparing. Alle skal brug det samme lån i beregningen, så det er sammenligneligt. De færreste ved det, men det er muligt at få ejendomsmægleren til at beregne ud fra andre en standard forudsætningerne, så det passer bedre til jer. Spøg om i kan få en personlig beregning med det låne behov i præcis har.

Alle de faktuelle omkostninger der er ved ejendommen, er medtaget, og bør være korrekte, i praksis er der virkeligt mange fejl, og særligt punkter som forbrug er i bedste fald et fingerpeg. Dels kan der være oplyst forkerte tal for at få nettoydelsen ned, og dels er der forskel på forbruget i en familie med 3 teenagere og en enlig pensionist.

Det interessante er at på trods af navnet, så er salgsopstillingen ikke et formelt tilbud til køber fra sælger. Det betyder, at selv om du byder præcis det der står på salgsopstillingen, så er sælger ikke forpligtede til at sælge til dig til den pris. Tilbuddet bliver så købers tilbud til sælger, som sælger skal acceptere inden salget er gennemført.